Subaru Solterra 150kW Touring 71.4kWh 5dr Auto AWD | VIP Gateway